Losser kiest voor DichtbijDuurzaam

De gemeente Losser kiest voor DichtbijDuurzaam om de huizen in Losser te verduurzamen.

De komende jaren staan we met z’n allen voor een stevige uitdaging om onze woningen te verduurzamen. . DichtbijDuurzaam heeft in de gemeente Oldenzaal de afgelopen jaren laten zien, dat ze de geschikte organisatie is om dit voor de particuliere huizenbezitters uit te voeren. n. Dit doen we samen met uitsluitend  lokale technische partners die allen specialist zijn in hun eigen vakgebied.

muur isoleren

Andere gemeenten in Twente volgen dit voorbeeld en zien in DichtbijDuurzaam de partij die de gemeente kan helpen met de energietransitie de komende jaren. Samen met de gemeente losser zijn hier afspraken over gemaakt. DichtbijDuurzaam gaat in de gemeente Losser huiseigenaren professioneel  adviseren over zowel technische als financiële mogelijkheden op het gebied van verduurzaming. DichtbijDuurzaam adviseert niet alleen maar kan samen met haar Losserse partners oplossingen optimaal op elkaar afstemmen en zorg dragen voor de uitvoering. Tevens begeleid ze in subsidietrajecten:. DichtbijDuurzaam ontzorgt de huiseigenaar tijdens haar zoektocht naar verduurzaming. Wilt u weten hoe DichtbijDuurzaam dit in Losser doet: op de site van HalloLosser vindt u hierover uitgebreide informatie .

 https://hallolosser.nl/nieuws/2019/dichtbijduurzaam

logo hallolosser